Ηλεκτρικο συμπαν

Ηλεκτρικό σύμπαν-κλίμα: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΡΑ!

Η επιστημονική τροπή τον 20ο αιώνα κατέδειξε την παιδαριώδη ΗΘΙΚΑ στρέψη του πολιτισμού σε καταστροφικά για την ανθρωπότητα τεχνολογικά ‘θαύματα’ μαζί με στοχευμένη ή μή ασυνείδητη διαφήμιση-στα όρια της προπαγάνδας ενός μοντέλου που απομακρύνει την ισορροπία και περιπλέκει τις ανθρώπινες σχέσεις.(Οι ερευνητές στα βίντεο έχουν και αρκετά λάθη τα οποία όμως δεν φθάνουν την μυωπική προσκόλληση στην δογματική πλευρά της ατομικής πυρηνικής κατάτμησης). Γνωστά τα αποτελέσματά της… ”ατομικές βόμβες” αλόγιστη σπατάλη κεφαλαίων για αμφιβόλου αξιοπιστίας έρευνες, ουσιαστική εισαγωγή της ανθρώπινης σκέψης στα επίπεδα της προσομοίωσης.

Wallace Thornhill: The Elegant Simplicity of the Electric Universe | EU2016

Τὰ δὲ πάντα οἰακίζει Κεραυνὸς, τουτέστι κατευθύνει, κεραυνὸν τὸ πῦρ λέγων τὸ αἰώνιον λέγει δὲ καὶ φρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν ὅλων αἴτιον· καλεῖ δ` αὐτὸ χρησμοσύνην καὶ κόρον· χρησμοσύνη δέ ἐστιν ἡ διακόσμησις κατ᾿ αὐτὸν, ἡ δὲ ἐκπύρωσις κόρος· πάντα γὰρ, φησὶ, τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ καταλήψεται.

τὰ δὲ πάντα οἰακίζει Κεραυνός. Όλα τα κυβερνά ο Κεραυνός.

Ἡράκλειτος

Τὸ Πῦρ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s