Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ενασχόληση με τις ιδεολογίες του παρελθόντος αιώνος και η πρακτική τους αστοχία, δεν αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεως και πρότασης νέας ιδεολογίας, αποτελεί προσπάθεια εξήγησης των σημερινών πραγματικοτήτων που εν δυνάμει βιώνουμε όλοι μας. Η επιστροφή μας σε ένα άλλο ενεργειακό πλέγμα  παρελθοντικής εποχής είναι ουσιαστικά δύσκολη και μή απεικονούμενη από Ιστορικές αναγνώσεις, είναι δλδ ανέφικτο να εισέλθουμε στο πνευματικό πλαίσιο του 19ου αιώνος μόνο από την ανάγνωση κειμένων στοχαστών της εποχής. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμών του 20ου-21ου αιώνος δημιουργεί μικρόπολιτισμό και μικρό αιθερικό περίβλημα που δεν ομοιάζει από-με την έξωθεν της πόλης ατμόσφαιρα.

Η πολεμική μέσω απολύτων εκφράσεων πρός τους πλανεμένους του Ιουδαϊκού υλισμού δεν αποτελούν προσωπικές επιθέσεις, καθώς δεν υπάρχουν προσωπικά σε ιδεολογικά θέματα και σε διαφωνίες που εδράζονται σε οντολογικά – φιλοσοφικά – καθολικά ζητήματα των όντων.

Η μη δημοσιοποίηση των μυριάδων σκέψεων-πιθανών προτάσεων ανθρώπων με αγαθή προαίρεση και η μή συζήτησή τους από την ομήγυρη, είναι ένα ακόμα έγκλημα μνήμης που δεν υπολογίζεται από την έρπουσα δίποδη μάζα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s